Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Khai giảng lớp Đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá DT.2016.02

12/04/2016 14:47

Chuyên đề 1 : Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá và thẩm định giá
Chuyên đề 2 : Nguyên lý hình thành giá cả thị trường.
Chuyên đề 3 : Nguyên lý căn bản về thẩm định giá.
Chuyên đề 4 : Thẩm định giá bất động sản.
Chuyên đề 5 : Thẩm định giá máy, thiết bị.
Chuyên đề 6 : Thẩm định giá doanh nghiệp.
Chuyên đề 7 : Thẩm định giá tài sản vô hình.

Sau khóa học, các học viên sẽ được cung cấp đầy đủ kiến thức về nghiệp vụ thẩm định giá và được cấp chứng chỉ lớp đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá. Chứng chỉ là điều kiện cần để các học viên được phép thi thẻ thẩm định viên về giá của Bộ Tài Chính.

Thong ke