Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Khai giảng lớp "Cập nhật kiến thức về thẩm định giá" tại thành phố Hồ Chí Minh

23/04/2019 08:40

Tuần vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá tổ chức khai giảng lớp "Cập nhật kiến thức về thẩm định giá" cho các thẩm định viên có thẻ hành nghề. Khóa học diễn ra từ ngày 19/4 đến ngày 21/4/2019.

Kết thúc khóa học cập nhật kiến thức, các thẩm định viên đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận cập nhật. Đây là điều kiện cần để các thẩm định viên có thể hành nghề năm 2020.

Thong ke