Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Khai giảng lớp Bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước tại Long An

26/04/2016 08:59

Ngày 24/4/2016, tại Long An, Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá đã tổ chức khai giảng lớp "Bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước" cho các công chức, viên chức tại địa bàn Tỉnh.

 

Ông Đặng Huy Minh, phụ trách phòng Bồi dưỡng nghiệp vụ của Trung tâm đọc quyết định mở lớp.

Thong ke