Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Khai giảng lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá" tại Hà Nội

26/08/2019 10:13

Sáng ngày 26/8/2019 tại Hà Nội, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá đã tổ chức khai giảng lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá". Khóa học diễn ra từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2019. 

Ông Nguyễn Duy Thiện - Giám đốc Trung tâm phát biểu khai giảng khóa học

Các học viên sau khi kết thúc khóa học, đủ điều kiện sẽ được cấp Chứng chỉ thẩm định giá nhà nước phục vụ công tác thẩm định giá tại địa phương. 

Thong ke