Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Khai giảng khóa I lớp cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá năm 2016

21/04/2016 08:27

Ngày 19.4.2016, tại Hà Nội, Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá đã tổ chức khai giảng khóa I lớp cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá.

Kết thúc khóa học, các thẩm định viên về giá sẽ được cấp chứng chỉ cập nhật năm 2016, đây chính là điều kiện cần để các thẩm định viên tiếp tục hành nghề năm 2017.

Thong ke