Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Khai giảng khóa học cập nhật kiến thức 05 tại Hà Nội

20/05/2016 10:45

   Ngày 20/5/2016 tại Hà Nội, Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá đã tổ chức khai giảng khóa 05, lớp cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá. Sau khi kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ cập nhật, đây chính là điều kiện cần để các thẩm định viên có thể hành nghề năm 2017

 

 

Thong ke