Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Hội nghị triển khai lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản

13/04/2017 09:04

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá cho biết, để triển khai hướng dẫn về thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 66 của Luật Đấu giá tài sản; Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan để xây dựng dự thảo Thông tư quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản, lấy ý kiến rộng rãi bằng văn bản, đăng website và tổ chức Hội nghị lấy ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo, ban hành có hiệu lực từ 01/7/2017.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị

Tiếp theo chương trình, bà Đoàn Thị Kim Dung – Trưởng phòng Cục Quản lý giá đã phát biểu về sự cần thiết, nguyên tắc khi xây dựng Thông tư và trình bày các nội dung trong dự thảo Thông tư để các đại biểu tham gia ý kiến.

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã thảo luận sôi nổi về một số nội dung sau:

- Tình hình thực tế thực hiện phí đấu giá hiện hành

- Khái quát nội hàm của “thù lao dịch vụ đấu giá” để có cơ sở đánh giá xây dựng mức thù lao phù hợp với quy định của pháp luật liên quan;

- Cách xác định phần chi phí biến đổi trong thù lao dịch vụ đấu giá;

- Đánh giá về mức thù lao đấu giá tài sản theo 02 phương án tại dự thảo xin ý kiến;

- Đánh giá về các nội dung khác quy định tại dự thảo Thông tư như: phạm vi, đối tượng áp dụng, quản lý, sử dụng thù lao…

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp ý kiến đã tham gia bằng văn bản và tại Hội nghị hôm nay, Cục Quản lý giá sẽ khẩn trương nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo Thông tư để trình Bộ ban hành theo đúng thẩm quyền và tiến độ.

*Nguồn: Cục Quản lý giá

Thong ke