Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Hội nghị Phổ biến Nghị định số 96/2018/Đ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ cho các tỉnh miền Bắc và miền Trung

02/08/2018 14:54

Ngày 01/82018, tại Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Cục Quản lý giá- Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 96/2018/Đ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và hướng dẫn triển khai việc xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục Quản lý giá- Bộ Tài chính; Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam, Đại diện Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), Cục Quản lý công trình thủy lợi– Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); các cán bộ chuyên môn của Cục Quản lý giá, Cục Tài chính doanh nghiệp và các cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các đại biểu đại diện Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của 35 tỉnh, thành phố và đại diện các tổ chức khai thác công trình thủy lợi của 68 đơn vị sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ thủy lợi khu vực miền Bắc và miền Trung.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý giá đã khái quát về sự cần thiết ban hành Nghị định số 96/NĐ-CP ngày 30/6/2018 Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Theo đó, thủy lợi là chuyên ngành đặc thù, dịch vụ thủy lợi có những đặc điểm riêng biệt do đó để có cơ sở thống nhất triển khai thực hiện chính sách về thuỷ lợi nói chung và chính sách hỗ trợ nói riêng, việc xây dựng Nghị định số 96/NĐ-CP ngày 30/6/2018 quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi là cần thiết để cụ thể hóa các quy định tại các điều khoản của Luật Thủy lợi được giao Chính phủ quy định chi tiết và một số nội dung khác của Luật cần phải hướng dẫn thêm để Luật có thể thi hành, áp dụng ngay vào thực tiễn; bảo đảm tuân thủ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kế thừa những quy định hiện hành phù hợp với quy định của Luật Giá, Luật Thuỷ lợi và các quy định của pháp luật hiện hành khác. Đồng thời còn phải phát huy hiệu quả phù hợp với thực tiễn của công tác quản lý giá ở nước ta.

Ông Nguyễn Anh Tuấn- Cục trưởng Cục Quản lý giá phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, bên cạnh việc phổ biến các nội dung chính của Nghị định, bà Đinh Thị Nương - Phó cục trưởng Cục Quản lý giá đã hướng dẫn việc xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo cho các cơ quan, đơn vị, các tổ chức khai thác công trình thủy lợi thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Bà Đinh Thị Nương- Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá phổ biến một số nội dung chính của Nghị định

Trước đó, vào ngày 19/7/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý giá cũng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định này cho các đại biểu đến từ Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tổ chức khai thác công trình thủy lợi ở Trung ương và các tổ chức khai thác công trình thủy lợi tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

*Nguồn: Cục Quản lý giá

Thong ke