Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Hải quan Bắc Ninh: thu NS đạt 112% chỉ tiêu được giao năm 2015

29/01/2016 10:25

Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; tăng cường áp dụng các biện pháp chống thất thu; thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường cải cách thủ tục hành chính; hiện đại hóa hải quan; thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; xây dựng lực lượng hải quan chính quy, trong sạch, vững mạnh,… là các biện pháp được Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh tập trung thực hiện.Phó TCT Nguyễn Ngọc Anh trao tặng Bằng khen cho Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh
Năm 2015 hoạt động thu hút đầu tư của nước ngoài trên địa bàn 03 tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang được quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và tạo môi trường thuận lợi để thu hút được nhiều các Doanh nghiệp đến đầu tư. Tổng kim ngạch Xuất nhập khẩu (XNK) năm 2015 trên địa bàn quản lý tăng 26% so năm 2014, đặc biệt là hoạt động mở rộng đầu tư tổ hợp nhà máy Samsung Bắc Ninh và Thái Nguyên của Tập đoàn Samsung. Các mặt hàng chủ yếu nhập khẩu là máy móc thiết bị, nguyên liệu sản xuất hàng gia công sản xuất xuất khẩu may mặc, điện tử. Hàng xuất khẩu là các sản phẩm điện tử, hàng may mặc, khoáng sản.

Trong công tác giám sát quản lý: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức tập huấn cho và triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định về chính sách quản lý mặt hàng của các bộ ngành, quy trình thủ tục qua đó góp phần vào việc quản lý chặt chẽ hàng hóa XNK, thực hiện đúng quy trình thủ tục hải quan; Tiếp tục khai thác, sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS một cách có hiệu quả, đúng quy định góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa;

Về kết quả thực hiện thủ tục hải quan: Tổng số tờ khai XNK tính đến hết ngày 31/12/2015 là: 872.913 tờ khai, bằng 143% so với cùng kỳ năm 2014; Tổng kim ngạch XNK tính đến ngày 31/12/2015 đạt 94.864,411triệu USD và bằng 126% kim ngạch XNK so với cùng kỳ năm 2014

Về tết quả thu nộp ngân sách nhà nước: Số thu ngân sách (NS) tính đến ngày 31/12/2015 đạt 6.794,496 tỷ đồng bằng 112% chỉ tiêu được giao năm 2015 và bằng 121% số thu cùng kỳ năm 2014. Trong đó địa bàn tỉnh Bắc Ninh thu được 4.698,647 tỷ đồng bằng 98% chỉ tiêu giao năm 2015

Tính cả chỉ tiêu giao phấn đấu năm 2015 theo chỉ thị 8369/CT-TCHQ ngày 15/09/2015 giao cho Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh phấn đấu 6.460 tỷ đồng tăng thêm 360 tỷ so với chỉ tiêu được giao. Đến hết năm 2015 Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành vượt 112% chỉ tiêu được giao.

Tình hình nợ đọng thuế: Tổng số nợ đọng thuế đến ngày 31/12/2015 là 521,523 tỷ đồng, trong đó: Số nợ trong hạn: 414,090 tỷ đồng; Số nợ quá hạn: 107,523 tỷ đồng.

Năm 2015 trong toàn Cục không để phát sinh nợ đọng thuế mới. Số nợ quá hạn chủ yếu là khoản nợ của một số doanh nghiệp nợ nội địa hóa xe hai bánh gắn máy từ năm 2001 (86 tỷ), nợ do tham vấn giá (4,6 tỷ) và một số nợ khác. Cục đã chỉ đạo các Chi cục trực thuộc tăng cường các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế. Giao chỉ tiêu thu hồi nợ đọng thuế cho các Chi cục từ đầu năm. Đến nay Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ đọng thuế năm 2015.

Về xử lý vi phạm hành chính về hải quan: thu và nộp ngân sách nhà nước: 5.431 triệu đồng. Số biên bản đã lập trong kỳ: 678 vụ; Số biên bản xử lý trong kỳ: 678 vụ; Số tiền nộp phạt: 5.431triệu đồng.

Năm 2016 được dự báo là năm bối cảnh tình hình kinh tế thế giới sẽ có xu hướng phát triển tích cực hơn, tuy nhiên còn nhiều yếu tố rủi ro và chưa vững chắc; tình hình kinh tế trong nước có nhiều khả năng sẽ hồi phục nhưng thiếu tính bền vững, tiềm ẩn nguy cơ lạm phát cao trở lại… Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016. Trong đó cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý tốt cán bộ, công chức; thực hiện tốt “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”, các quy định của Nhà nước, của ngành trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan; kiên quyết không để xảy ra tình trạng sai phạm trong thực thi công vụ./.

Thong ke