Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Đoàn Công tác Bộ Tài chính – Cục Quản lý giá làm việc và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại Hàn Quốc

09/10/2019 08:42

Triển khai Biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác giữa Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính với Ủy ban Định giá Hàn Quốc (KAB), từ ngày 29/9/2019 đến ngày 5/10/2019, đoàn công tác của Bộ Tài chính do đồng chí Nguyễn Văn Truyền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá làm trưởng đoàn đã làm việc và học tập trao đổi kinh nghiệm tại Hàn Quốc với Ủy ban Định giá Hàn Quốc phối hợp với Bộ Quản lý Đất đai, hạ tầng, giao thông Hàn Quốc.

Các thành viên của Đoàn công tác cùng đại diện KAB

Hai bên đã trao đổi về tình hình tổ chức và hoạt động của ngành thẩm định giá mỗi nước. Trong đó, các chuyên đề chuyên sâu về thẩm định giá bất động sản tại Hàn Quốc được giảng viên nước bạn trao đổi, chia sẻ cùng Đoàn công tác Bộ Tài chính.

Ông Kim Sung Sik - Viện trưởng viện nghiên cứu bất động sản Hàn Quốc phát biểu chào mừng Đoàn công tác của Bộ Tài chính, Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Truyền – Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá –Trưởng đoàn công tác của Bộ Tài chính

Khóa học trao đổi, nâng cao năng lực trong lĩnh vực Cơ sở dữ liệu giá bất động sản của Ủy ban định giá Hàn Quốc (KAB) bao gồm 7 chuyên đề liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, chính sách quản lý giá bất động sản, việc xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu về giá bất động sản.

Đoàn công tác tại trụ sở chính của Ủy ban định giá Hàn Quốc (KAB)

Việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thực tế của nước bạn giúp Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính có cái nhìn tổng quát hơn về tình hình thẩm định giá bất động sản trong nước cũng như học hỏi được nhiều kinh nghiệm của nước bạn về lĩnh vực xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá bất động sản, từ đó rút ra những bài học cho công tác xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu về giá nói chung và giá bất động sản nói riêng.

*Nguồn: Cổng thông tin điện tử Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính

Thong ke