Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Công văn số 2427/BCT-TTTN ngày 21/3/2016 điều hành kinh doanh xăng dầu

23/03/2016 16:55

Ngày 21/3/2016, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, căn cứ các quy định tại văn bản pháp luật và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương – Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 2427/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu như sau:

+ Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành;

+ Chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng khoáng, xăng E5, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu ma dút các loại;

+ Sau khi thực hiện việc trích lập, sử dụng Quỹ BOG xăng dầu như trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá cơ sở theo quy định; cụ thể:

– Xăng Ron 92 không cao hơn 14.422 đồng/lít;

– Xăng E5 không cao hơn 13.891 đồng/lít;

– Dầu điêzen 0,05S không cao hơn 9.873 đồng/lít;

– Dầu hỏa không cao hơn 8.905 đồng/lít;

– Dầu ma dút 180CST 3,5S không cao hơn 7.225 đồng/kg.

Thời gian thực hiện điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy địh nhưng không sớm hơn 16h30 ngày 21/3/2016./.

  • Nguồn : Cổng thông tin điện tử Cục quản lý Giá – Bộ Tài Chính

Thong ke