Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Banking Vietnam 2016

02/11/2016

Ngày 19/5/2016, tại Khách sạn Melia Hà Nội, cán bộ Trung tâm đã tham gia hội nghị " Banking Vietnam 2016 với chủ đề : Đổi mới và sáng tạo – những nhân tố then chốt nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi thế cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập mới".

Hội thảo chính phủ điện tử – Vietnam Digital Government 2016

12/12/2016

Ngày 30/3/2016, cán bộ của Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá tham dự buổi hội thảo Phát triển chính phủ điện tử -Vietnam Digital Government 2016 tại khách sạn Melia Hà Nội.

Báo cáo kết quả NCKH cấp Bộ của Cục quản lý Giá

12/12/2016

Ngày 11 tháng 1 năm 2016 vừa qua, tại phòng họp của Viện chiến lược và chính sách tài chính, hội đồng nghiên cứu đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ do Ths Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng cục quản lý Giá và Ths Nguyễn Thị Thúy Nga – Cục phó cục quản lý Giá làm chủ đề tài. Đề tài mang ý nghĩa to lớn trong việc hoàn thiện CSDL phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá và thẩm định giá.

Thong ke