Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Chính phủ hỗ trợ trên 200 tấn gạo cho người dân tỉnh Lào Cai trong dịp giáp hạt

08/05/2017 14:19

Ngày 4/5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Quyết định số 610/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lào Cai. Theo đó:

Gạo của Chính phủ góp phần giúp đồng bào vùng cao ổn định cuộc sống trong dịp giáp hạt

Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 200,745 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lào Cai để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2017.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Bên cạnh đó, trong trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn, tỉnh báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ./.

*Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Thong ke