Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Cập nhật kiến thức về thẩm định giá tại Thành phố Hồ Chí Minh

21/05/2019 16:38

Tuần vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá đã tổ chức lớp "cập nhật kiến thức về thẩm định giá" cho các thẩm định viên về giá có thẻ hành nghề

Kết thúc khóa học, các thẩm định viên có đủ điều kiện đã được cấp giấy chứng nhận cập nhật, đây là điều kiện cần để các thẩm định viên có thể hành nghề năm 2019

Giám đốc Trung tâm - Ths Nguyễn Duy Thiện trực tiếp tham gia giảng dạy và trao chứng nhận cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên đủ điều kiện.

Thong ke