Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

"Cập nhật kiến thức" về thẩm định giá cho các thẩm định viên về giá tại thành phố Hồ Chí Minh

14/08/2019 15:58

Tuần vừa qua, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá tiếp tục tiến hành mở lớp "Cập nhật kiến thức về thẩm định giá" cho các thẩm định viên về giá có thẻ hành nghề.

Kết thúc khóa học cập nhật, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng nhận cập nhật kiến thức năm 2019. Đây chính là điều kiện cần để thẩm định viên có thể hành nghề thẩm định giá năm 2020.

Thong ke