Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

"Bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước" tại Thành phố Hồ Chí Minh

26/05/2017 09:16

Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá tiếp tục khai giảng lớp "Bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước"  tại thành phố Hồ Chí Minh. Lớp học diễn ra từ ngày 21/05/2017 đến ngày 27/05/2017. Học viên là những Công chức, viên chức của các Sở, Ngành tại địa bàn thành phố.

Giám đốc Trung tâm-TS Phạm Văn Bình trực tiếp tham gia giảng dạy tại khóa học

Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được Cấp chứng chỉ Bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước, phục vụ công tác Thẩm định giá tại cơ quan cũng như tại địa phương

TrungDzu

Thong ke