Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi thư chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

19/06/2017 09:19

Nhân dịp Kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017) đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính gửi lời chúc mừng tới tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí, tuyên truyền, xuất bản ngành Tài chính.

Trong thư có đoạn viết: “….với truyền thống tốt đẹp của báo chí Cách mạng Việt Nam, Bộ trưởng tin tưởng các cơ quan, xuất bản ngành Tài chính ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong công cuộc đổi mới đất nước và sự nghiệp phát triển của ngành Tài chính Việt Nam…”

Cổng TTĐT Bộ Tài chính xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung thư chúc mừng của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng:

*Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Thong ke