Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu toàn thể cán bộ CNVC Bộ Tài chính giữ nghiêm kỷ luật lao động

09/02/2017 09:22

Ảnh: Nguồn internet

       Tại cuộc gặp mặt đầu Xuân Đinh Dậu với cán bộ công nhân viên chức bộ Tài chính ngày 2/2/2017, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo toàn thể cán bộ công nhân viên chức tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, nghiêm cấm cán bộ công chức sử dụng xe công sai mục đích, đi lễ hội trong giờ hành chính. Ngày 8/2/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tiếp tục có ý kiến tại công văn số 1584/BTC-VP yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tổ chức thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Công văn nêu rõ:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc những nội dung của Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2017, trong đó cần quán triệt đến các tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị đề cao trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới; tổ chức thực hiện Quyết định số 33/QĐ-BTC ngày 09/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Bộ Tài chính. Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc được giao theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra.

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trong toàn ngành tài chính thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của Nhân dân.

3. Các đơn vị và cá nhân trong ngành tài chính tuyệt đối không tổ chức du xuân, đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả công việc. Lãnh đạo các đơn vị không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

*Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính

Thong ke