Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Bộ Tài chính thông báo về kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ 13 (năm 2018)

13/06/2018 08:44

Click để dowload mẫu phiếu ĐKDT, Xác nhận thời gian công tác và DT sát hạch:

1. MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

2. MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ SÁT HẠCH

3. MẪU PHIẾU XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

 

Thong ke