Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Bế giảng khóa học Cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên

12/04/2019 14:50

Kết thúc khóa học cập nhật tại Hà Nội vừa qua, Trung tâm đã cấp giấy chứng nhận cập nhật cho các thẩm định viên đủ điều kiện. Đây chính là điều kiện cần thiết để các thẩm định viên có thể đăng kí hành nghề năm 2020.

Giám đốc Trung tâm-TS Phạm Văn Bình trao giấy chứng nhận cho các thẩm định viên đủ điều kiện 

 

 

Thong ke