Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Báo cáo tổng kết năm 2015 của phòng Tổng hợp, thông tin tư vấn

02/11/2016 16:55

Công tác tổng hợp, dịch vụ tư vấn:
– Thực hiện đúng quy định về công tác văn thư, lưu trữ, cũng như thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ hạch toán kế toán của Nhà nước.
– Trung tâm đã được cấp con dấu (dấu giao dịch và dấu nổi), mã ngân sách, mã số thuế, số tài khoản tại kho bạc và ngân hàng.
– Trung tâm đã kết nối internet với mạng nội bộ của Bộ và đã tự triển khai hệ thống tổng đài điện thoại tại địa điểm giao dịch số 8 Phan Huy Chú.
– Bước đầu cũng đã tự chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa văn phòng giao dịch vào hoạt động.
– Thực hiện thành công 10 Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn thông tin giá cho các đơn vị bên ngoài.

 

Thong ke