Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

17 nhóm hàng hóa, dịch vụ sẽ được chuyển từ phí, lệ phí sang cơ chế giá từ 1/1/2017

30/12/2016 09:15

Chiều 27/12/2016, Bộ Tài chính  đã tổ chức buổi họp báo chuyên đề về “Cơ chế quản lý giá đối với nhóm hàng hóa dịch vụ chuyển từ phí, lệ phí sang giá và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016” với sự đồng chủ trì của ông Nguyễn Anh Tuấn- Cục trưởng Cục Quản lý giá và ông Vũ Khắc Liêm-  Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Truyền – Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá cho biết, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 (NĐ 149) “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá” cho phù hợp với yêu cầu của thực tế về thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan quan lý nhà nước trong việc hướng dẫn và tổ chức thực hiện biện pháp bình ổn giá, định giá, kê khai giá nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về giá.

Nghị định 149 có một số nội dung sửa đổi quan trọng liên quan đến thẩm quyền và hình thức định giá của Bộ trưởng các bộ và UBND tỉnh đối với danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá; thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành, địa phương đối với một số hàng hóa, dịch vụ; về quy định lập quỹ bình ổn giá; về kê khai giá… Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá, gồm 17 nhóm hàng hóa, dịch vụ. Trong đó, Chính phủ giao thẩm quyền định giá 10/17 nhóm hàng hóa, dịch vụ cho 06 bộ với các hình thức định giá là: khung giá, giá tối đa, giá tối thiểu và giá cụ thể tùy từng nhóm hàng hóa, dịch vụ. Trong đó, Bộ Tài chính được giao thẩm quyền định giá với 6 nhóm: sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi, dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật, thực vật, dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải bao gồm dịch vụ đăng kiểm phương tiện thiết bị giao thông vận tải và các công trình khai thác, vận chuyển dầu khí biển, dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y, dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Tài chính cũng đã kịp thời ban hành 12 Thông tư hướng dẫn về cơ chế giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của mình.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn- Cục trưởng Cục Quản lý giá, về cơ bản, việc chuyển từ phí sang giá do Nhà nước định giá không làm xáo trộn hoạt động cung ứng dịch vụ của đơn vị và việc sử dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân. Các đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc theo quy định của pháp luật về quản lý giá và pháp luật có liên quan. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị trong việc nghiên cứu, đánh giá để xây dựng giá dịch vụ phù hợp với quy định hiện hành về phương pháp định giá chung theo nguyên tắc xác định giá quy định tại Luật giá; phù hợp với đặc thù của từng ngành, từng dịch vụ và tình hình thị trường.

Ông Vũ Khắc Liêm-  Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế thông tin thêm, việc thực hiện chuyển từ phí sang giá đối với các hàng hóa, dịch vụ này không làm ảnh hưởng đến số thu ngân sách nhà nước vì trước đây, các khoản thu từ phí, lệ phí được quy định  nộp một phần vào ngân sách Nhà nước, một phần sử dụng để trang trải chi phí, nếu thiếu thì Nhà nước phải bù đắp. Tuy nhiên, hầu hết các khoản phí đều có mức thu khá thấp, không đủ để trang trải chi phí. Sau khi chuyển sang cơ chế giá, các đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ sẽ phải tính toán bù đắp đủ chi phí, Nhà nước sẽ không hỗ trợ chi phí nữa.

*Nguồn : Trang tin điện tử: thitruonggiacabds.vn/

Thong ke